Truy cập nội dung luôn
Thông báo:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở y tế tỉnh Điện Biên chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 04/12/2018 tại địa chỉ Số 48 Tổ 25 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO CÔNG VIỆC

Chưa có dữ liệu thông báo công việc!